برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (49891 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (40543 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (24394 دریافت)
رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن (17673 دریافت)
سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران (17024 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (16673 دریافت)
رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (16646 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (15866 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (15244 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (14962 دریافت)
مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه حاشیه‌نشینی (1375 تا 1396) (14809 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (14804 دریافت)
تحلیل حقوقی تأمین اجتماعی ایران در پرتو اصول و الگوهای نظام تأمین اجتماعی مطلوب (14580 دریافت)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (14447 دریافت)
تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390 (14017 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (13904 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (13892 دریافت)
عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی (13800 دریافت)
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران (13554 دریافت)
عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (13473 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (12986 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (12774 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (12728 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (12561 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (11971 دریافت)
ویژگیهای مشتریان تن‌فروشی از دیدگاه زنان تن‌فروش خیابانی شهر تهران (11194 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (11114 دریافت)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (10895 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (10875 دریافت)
ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی (10735 دریافت)
وضعیّت مشارکت و اشتغال زنان در ایران (10642 دریافت)
سیاست‌ها و راهبردهای کنترل مصرف مواد مخدر در ایران (10408 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (9871 دریافت)
زنان سرپرست خانوار در تهران: مطالعه کیفی تجربیات، چالشها و ظرفیتهای آنها (9717 دریافت)
الگوی فضایی نابرابری توسعه در مناطق 22گانه کلانشهر تهران (9621 دریافت)
گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش‌آموزان دبیرستانی دبیرستانهای شهر مریوان (9608 دریافت)
سنجش فضایی شاخصهای کیفیت زندگی در محله‌های شهر بم بعد از زلزله با استفاده از مدلهای تصمیم‌گیری چندمعیاره (9463 دریافت)
زمینه‌ها و پیامدهای دوستی با جنس مخالف: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی (9423 دریافت)
فقر و نابرابری درآمد در ایران (9407 دریافت)
جایگاه و موانع اجرایی طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران (9357 دریافت)
تغییر ارزشهای جوانان و عوامل مرتبط بر آن (9275 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (9101 دریافت)
نقش و کارکرد رسانه های جمعی در طرح مسائل زیست محیطی (9076 دریافت)
نگرش مردم به ازدواج موقت (8895 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (8798 دریافت)
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (8705 دریافت)
مقایسۀ کارکرد خانواده در ازدواج‌های سنّتی و مدرن در زنان متأهل شهر تهران (8697 دریافت)
تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان: آزمون تجربی نظریه‌های منابع در دسترس زنان و فمینیسم رادیکال (8100 دریافت)
رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی بین شهروندان رشت (8054 دریافت)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (7950 دریافت)
جمع کل آمار: 3159263

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb