برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (23421 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (22167 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (16295 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (10985 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10494 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (10249 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (9871 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (9791 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (9680 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (9043 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (8722 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (8679 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (8425 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8421 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (8399 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8261 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (8235 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (8150 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (8071 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (7994 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (7982 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (7812 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (7706 مشاهده)
مقایسه میزان و شدت آسیب‌های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار (7677 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (7611 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (18013 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (10805 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10098 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (9594 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (9547 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9368 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (9183 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (9015 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (8983 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (8789 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (8535 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8151 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (8073 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (7820 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (6840 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (6282 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (6120 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (6114 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (5976 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (5862 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5808 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (5734 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (5495 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش ‌پیشرفت و پیشرفت ‌تحصیلی دانش‌آموزان (5484 دریافت)
رابطۀ کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر (5476 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 21080 بازدید)
دریاره نشریه ( 19775 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11554 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 9515 بازدید)
فراخوان مقاله ( 6124 بازدید)
نحوه ارتباط ( 3730 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 3159 بازدید)
فارسی ( 2599 بازدید)
درباره نشریه ( 2285 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 1479 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1230 بازدید)
سیاست های داوری ( 1163 بازدید)
اخلاق نشر ( 924 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 904 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 895 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 798 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 793 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 682 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1529 چاپ)
دریاره نشریه ( 1510 چاپ)
فارسی ( 1509 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1016 چاپ)
فارسی ( 868 چاپ)
درباره نشریه ( 848 چاپ)
فراخوان مقاله ( 816 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 415 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 330 چاپ)
نحوه ارتباط ( 304 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 175 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 92 چاپ)
سیاست های داوری ( 84 چاپ)
اخلاق نشر ( 84 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb