برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (23247 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (21957 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (15935 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (10764 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10329 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (10101 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (9742 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (9608 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (9549 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (8886 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (8569 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (8509 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8305 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (8298 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (8256 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8147 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (8103 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (8039 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (7947 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (7861 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (7811 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (7664 مشاهده)
مقایسه میزان و شدت آسیب‌های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار (7577 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (7567 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (7459 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (16710 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (10653 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10017 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (9382 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (9363 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9244 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (9013 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (8822 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (8816 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (8258 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (8246 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7994 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (7765 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (7617 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (6708 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (6078 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (5986 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (5972 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (5848 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5779 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (5756 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (5613 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش ‌پیشرفت و پیشرفت ‌تحصیلی دانش‌آموزان (5394 دریافت)
رابطۀ کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر (5380 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (5315 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 20484 بازدید)
دریاره نشریه ( 19281 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11488 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 9135 بازدید)
فراخوان مقاله ( 5766 بازدید)
نحوه ارتباط ( 3337 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 2905 بازدید)
فارسی ( 2473 بازدید)
درباره نشریه ( 2280 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 1212 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1095 بازدید)
سیاست های داوری ( 780 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 658 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 611 بازدید)
اخلاق نشر ( 610 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 549 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 542 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 443 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1517 چاپ)
دریاره نشریه ( 1488 چاپ)
فارسی ( 1476 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 998 چاپ)
فارسی ( 858 چاپ)
درباره نشریه ( 843 چاپ)
فراخوان مقاله ( 798 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 400 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 315 چاپ)
نحوه ارتباط ( 286 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 145 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 68 چاپ)
سیاست های داوری ( 64 چاپ)
اخلاق نشر ( 61 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb