برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (25826 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (23146 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (19581 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (11990 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (11218 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (11059 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (10991 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (10445 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (10329 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (10157 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (9755 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (9665 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (9631 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (9629 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (9461 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (9355 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (9148 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (9038 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (8913 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (8745 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (8658 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (8618 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (8603 مشاهده)
رابطه عدالت توزیعی و سلامت در ایران (8571 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (8501 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (26038 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (14222 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (11655 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (11458 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (10873 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10634 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (10500 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (10371 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (10075 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (10061 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (10007 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (9756 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (9425 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8985 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (8871 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (7554 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (7504 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (6938 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (6648 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (6586 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (6551 دریافت)
ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی (6529 دریافت)
عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی شهرستان سنندج (6317 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (6255 دریافت)
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران (6218 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 23828 بازدید)
دریاره نشریه ( 22201 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 11824 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 11071 بازدید)
فراخوان مقاله ( 7386 بازدید)
نحوه ارتباط ( 5717 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 4536 بازدید)
سیاست های داوری ( 2901 بازدید)
فارسی ( 2784 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 2727 بازدید)
درباره نشریه ( 2322 بازدید)
اخلاق نشر ( 2235 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 2122 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 2114 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 1920 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 1831 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 1655 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1416 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دریاره نشریه ( 1632 چاپ)
فارسی ( 1632 چاپ)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 1591 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1116 چاپ)
فراخوان مقاله ( 915 چاپ)
فارسی ( 912 چاپ)
درباره نشریه ( 882 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 467 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 411 چاپ)
نحوه ارتباط ( 389 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 388 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 208 چاپ)
اخلاق نشر ( 205 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 191 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb