برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (25434 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (22999 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (19043 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (11884 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (11149 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (10967 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (10920 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (10389 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (10276 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (9803 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (9688 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (9572 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (9522 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (9518 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (9404 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (9282 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (9094 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8991 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (8846 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (8679 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (8615 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (8500 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (8499 مشاهده)
رابطه عدالت توزیعی و سلامت در ایران (8491 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (8406 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (24043 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (13048 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (11530 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (11070 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (10554 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10534 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (10265 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (10087 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9968 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (9959 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (9789 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (9639 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8912 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (8722 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (8435 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (7416 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (7270 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (6811 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (6571 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (6461 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (6435 دریافت)
ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی (6261 دریافت)
عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی شهرستان سنندج (6248 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (6218 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (6137 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 23382 بازدید)
دریاره نشریه ( 21783 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 11810 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 10857 بازدید)
فراخوان مقاله ( 7220 بازدید)
نحوه ارتباط ( 5457 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 4336 بازدید)
فارسی ( 2779 بازدید)
سیاست های داوری ( 2685 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 2552 بازدید)
درباره نشریه ( 2321 بازدید)
اخلاق نشر ( 2072 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 1974 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 1948 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 1791 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 1700 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 1538 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1409 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فارسی ( 1622 چاپ)
دریاره نشریه ( 1618 چاپ)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 1586 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1109 چاپ)
فارسی ( 912 چاپ)
فراخوان مقاله ( 900 چاپ)
درباره نشریه ( 881 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 466 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 399 چاپ)
نحوه ارتباط ( 383 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 324 چاپ)
اخلاق نشر ( 195 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 193 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 184 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb