برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (24858 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (22708 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (18205 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (11610 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10951 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (10720 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (10579 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (10184 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (10066 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (9457 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (9307 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (9292 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (9216 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (9158 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (9086 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8937 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8800 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (8784 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (8630 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (8488 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (8421 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (8244 مشاهده)
رابطه عدالت توزیعی و سلامت در ایران (8161 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (8100 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (8090 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (21158 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (11284 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (10788 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10373 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (10371 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (10013 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (9821 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9793 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (9664 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (9382 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (9326 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (9264 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8645 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (8397 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (7248 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (7016 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (6711 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (6697 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (6444 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (6304 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (6166 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (6133 دریافت)
عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی شهرستان سنندج (6103 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (6018 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5968 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 22673 بازدید)
دریاره نشریه ( 21103 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11710 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 10433 بازدید)
فراخوان مقاله ( 6899 بازدید)
نحوه ارتباط ( 4860 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 3972 بازدید)
فارسی ( 2702 بازدید)
سیاست های داوری ( 2326 بازدید)
درباره نشریه ( 2317 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 2242 بازدید)
اخلاق نشر ( 1696 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 1629 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 1615 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 1483 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 1456 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1334 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 1303 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فارسی ( 1583 چاپ)
دریاره نشریه ( 1574 چاپ)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1567 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1076 چاپ)
فارسی ( 897 چاپ)
درباره نشریه ( 878 چاپ)
فراخوان مقاله ( 867 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 451 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 374 چاپ)
نحوه ارتباط ( 359 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 273 چاپ)
اخلاق نشر ( 150 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 145 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb