برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (26992 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (24145 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (21073 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (12969 مشاهده)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (12110 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (12044 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (11887 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (11684 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (11574 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (11033 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (10948 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (10816 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (10550 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (10452 مشاهده)
رفتارهای پُرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران (10368 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (10209 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (10010 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (9916 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (9777 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (9589 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (9579 مشاهده)
گونه فارسی پرسش نامه حمایت اجتماعی (9525 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (9525 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9521 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9452 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (34556 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (22396 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (15649 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (13622 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (13205 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (13044 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (12624 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (12055 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (11501 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (11313 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (10963 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (10802 دریافت)
مرور نظام مند مقالات دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران (10670 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (10318 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (10028 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (9845 دریافت)
عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی (9723 دریافت)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (9716 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (9442 دریافت)
عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (9244 دریافت)
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران (9082 دریافت)
تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390 (8451 دریافت)
ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی (8245 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (8075 دریافت)
رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (7989 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 26571 بازدید)
دریاره نشریه ( 24442 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 12372 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 11953 بازدید)
فراخوان مقاله ( 8320 بازدید)
نحوه ارتباط ( 7370 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 5730 بازدید)
سیاست های داوری ( 4017 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 3600 بازدید)
اخلاق نشر ( 3184 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 3142 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 2884 بازدید)
فارسی ( 2853 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 2616 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 2596 بازدید)
درباره نشریه ( 2335 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 2305 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دریاره نشریه ( 1734 چاپ)
فارسی ( 1731 چاپ)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 1645 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1214 چاپ)
فراخوان مقاله ( 1008 چاپ)
فارسی ( 933 چاپ)
درباره نشریه ( 893 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 548 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 503 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 490 چاپ)
نحوه ارتباط ( 466 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 321 چاپ)
اخلاق نشر ( 297 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 294 چاپ)
سیاست های داوری ( 288 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 279 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb