برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (22947 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (21581 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (14465 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (10367 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10051 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (9805 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (9509 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (9370 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (9304 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (8599 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (8373 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (8182 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (8090 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8080 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (7981 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7954 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (7885 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (7845 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (7750 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (7663 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (7555 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (7448 مشاهده)
مقایسه میزان و شدت آسیب‌های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار (7350 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (7328 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (7208 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (14208 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (10303 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9844 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9007 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (8998 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (8911 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (8740 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (8472 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (8396 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (7848 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7769 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (7342 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (7331 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (7315 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (6504 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (5748 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5727 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (5706 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (5621 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (5619 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (5581 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (5364 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش ‌پیشرفت و پیشرفت ‌تحصیلی دانش‌آموزان (5263 دریافت)
رابطۀ کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر (5244 دریافت)
تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری‌های توسعه در شهرستان‌های ایران (5065 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 19657 بازدید)
دریاره نشریه ( 18740 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11390 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 8725 بازدید)
فراخوان مقاله ( 5412 بازدید)
نحوه ارتباط ( 2899 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 2628 بازدید)
فارسی ( 2326 بازدید)
درباره نشریه ( 2270 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 963 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 874 بازدید)
سیاست های داوری ( 414 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 377 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 324 بازدید)
اخلاق نشر ( 317 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 315 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 282 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 254 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1496 چاپ)
دریاره نشریه ( 1460 چاپ)
فارسی ( 1408 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 970 چاپ)
فارسی ( 838 چاپ)
درباره نشریه ( 834 چاپ)
فراخوان مقاله ( 768 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 388 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 294 چاپ)
نحوه ارتباط ( 264 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 99 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 37 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 28 چاپ)
سیاست های داوری ( 27 چاپ)
اخلاق نشر ( 27 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb