برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (26004 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (23310 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (19888 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (12139 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (11343 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (11193 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (11107 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (10534 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (10430 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (10267 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (9870 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (9868 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (9768 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (9703 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (9532 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (9446 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (9247 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (9127 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (9011 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (8851 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (8771 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (8763 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (8734 مشاهده)
رابطه عدالت توزیعی و سلامت در ایران (8696 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (8641 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (27850 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (15331 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (11986 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (11860 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (11281 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (11085 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (10875 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (10832 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10742 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (10297 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (10211 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (10189 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (9897 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (9237 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (9051 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (7980 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (7597 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (7127 دریافت)
ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی (6866 دریافت)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (6793 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (6776 دریافت)
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران (6752 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (6723 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (6660 دریافت)
مرور نظام مند مقالات دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران (6558 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 24307 بازدید)
دریاره نشریه ( 22611 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 11844 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 11324 بازدید)
فراخوان مقاله ( 7557 بازدید)
نحوه ارتباط ( 6000 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 4739 بازدید)
سیاست های داوری ( 3108 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 2890 بازدید)
فارسی ( 2794 بازدید)
اخلاق نشر ( 2423 بازدید)
درباره نشریه ( 2323 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 2293 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 2256 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 2042 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 1940 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 1762 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1430 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دریاره نشریه ( 1651 چاپ)
فارسی ( 1651 چاپ)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 1598 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1130 چاپ)
فراخوان مقاله ( 933 چاپ)
فارسی ( 914 چاپ)
درباره نشریه ( 883 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 471 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 425 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 414 چاپ)
نحوه ارتباط ( 402 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 230 چاپ)
اخلاق نشر ( 221 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 206 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb