برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (24654 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (22562 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (17917 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (11453 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10806 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (10562 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (10429 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (10047 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (9914 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (9307 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (9179 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (9116 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (9062 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (8979 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (8940 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8795 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8669 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (8647 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (8484 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (8358 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (8274 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (8084 مشاهده)
رابطه عدالت توزیعی و سلامت در ایران (8021 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (7970 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (7912 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (20651 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (11209 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (10502 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10307 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (10250 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (9942 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9707 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (9698 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (9572 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (9334 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (9232 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (9065 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8560 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (8279 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (7179 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (6690 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (6619 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (6604 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (6388 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (6229 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (6080 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (6050 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (5967 دریافت)
عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی شهرستان سنندج (5957 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5922 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 22363 بازدید)
دریاره نشریه ( 20813 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11667 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 10233 بازدید)
فراخوان مقاله ( 6763 بازدید)
نحوه ارتباط ( 4642 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 3812 بازدید)
فارسی ( 2668 بازدید)
درباره نشریه ( 2307 بازدید)
سیاست های داوری ( 2129 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 2094 بازدید)
اخلاق نشر ( 1498 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 1451 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 1444 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 1344 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 1330 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1303 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 1198 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فارسی ( 1561 چاپ)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1555 چاپ)
دریاره نشریه ( 1546 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1054 چاپ)
فارسی ( 889 چاپ)
درباره نشریه ( 869 چاپ)
فراخوان مقاله ( 849 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 444 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 358 چاپ)
نحوه ارتباط ( 337 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 244 چاپ)
اخلاق نشر ( 129 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 127 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb