برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (28869 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (26122 مشاهده)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (24358 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (23370 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (17739 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (15233 مشاهده)
رفتارهای پُرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران (15186 مشاهده)
سیاست اجتماعی چیست؟ (13833 مشاهده)
چالش جهانی فقر شهری (13593 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (13574 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (13446 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (13256 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (12301 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (12288 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (12250 مشاهده)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (12198 مشاهده)
گونه فارسی پرسش نامه حمایت اجتماعی (12135 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (12127 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (12109 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (11568 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (11334 مشاهده)
موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی (11252 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (11122 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (11115 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (11112 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (49702 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (39994 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (24232 دریافت)
رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن (17478 دریافت)
سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران (16783 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (16586 دریافت)
رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (16338 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (15798 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (15163 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (14916 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (14711 دریافت)
مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه حاشیه‌نشینی (1375 تا 1396) (14585 دریافت)
تحلیل حقوقی تأمین اجتماعی ایران در پرتو اصول و الگوهای نظام تأمین اجتماعی مطلوب (14424 دریافت)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (14311 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (13824 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (13823 دریافت)
تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390 (13778 دریافت)
عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی (13661 دریافت)
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران (13426 دریافت)
عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (13392 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (12874 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (12701 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (12680 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (12500 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (11889 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 32172 بازدید)
دریاره نشریه ( 29221 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 15120 بازدید)
فراخوان مقاله ( 10236 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 7924 بازدید)
سیاست های داوری ( 6582 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 6152 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 5765 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله ( 5561 بازدید)
اخلاق نشر ( 5005 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 4732 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 4500 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دریاره نشریه ( 2006 چاپ)
فارسی ( 2006 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1529 چاپ)
فراخوان مقاله ( 1275 چاپ)
فارسی ( 1022 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله ( 958 چاپ)
درباره نشریه ( 922 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 754 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 639 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 607 چاپ)
سیاست های داوری ( 584 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 574 چاپ)
اخلاق نشر ( 565 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 561 چاپ)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 516 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb