برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (27075 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (24264 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (21201 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (13064 مشاهده)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (12747 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (12104 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (11964 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (11951 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (11756 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (11084 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (10994 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (10879 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (10608 مشاهده)
رفتارهای پُرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران (10576 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (10563 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (10263 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (10059 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (9990 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (9821 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (9685 مشاهده)
گونه فارسی پرسش نامه حمایت اجتماعی (9654 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (9625 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (9591 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9573 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9533 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (35241 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (23193 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (15968 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (13794 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (13410 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (13286 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (12790 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (12131 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (11651 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (11365 دریافت)
مرور نظام مند مقالات دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران (11143 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (11035 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (10869 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (10405 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (10173 دریافت)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (10083 دریافت)
عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی (10014 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (9974 دریافت)
عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (9846 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (9538 دریافت)
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران (9506 دریافت)
تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390 (8634 دریافت)
مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه حاشیه‌نشینی (1375 تا 1396) (8477 دریافت)
ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی (8349 دریافت)
رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (8250 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 26941 بازدید)
دریاره نشریه ( 24741 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 12499 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 11967 بازدید)
فراخوان مقاله ( 8443 بازدید)
نحوه ارتباط ( 7587 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 5855 بازدید)
سیاست های داوری ( 4164 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 3733 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 3406 بازدید)
اخلاق نشر ( 3318 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 2996 بازدید)
فارسی ( 2859 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 2723 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 2719 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 2408 بازدید)
درباره نشریه ( 2336 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فارسی ( 1749 چاپ)
دریاره نشریه ( 1747 چاپ)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 1650 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1229 چاپ)
فراخوان مقاله ( 1020 چاپ)
فارسی ( 935 چاپ)
درباره نشریه ( 894 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 575 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 505 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 500 چاپ)
نحوه ارتباط ( 477 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 335 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 310 چاپ)
اخلاق نشر ( 307 چاپ)
سیاست های داوری ( 301 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 292 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb