برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (27429 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (24683 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (21676 مشاهده)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (14632 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (13514 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (13272 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (12368 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (12251 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (12104 مشاهده)
رفتارهای پُرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران (11851 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (11280 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (11193 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (11193 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (10876 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (10823 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (10497 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (10301 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (10195 مشاهده)
گونه فارسی پرسش نامه حمایت اجتماعی (10068 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (10039 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (10031 مشاهده)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (9861 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (9855 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (9826 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9821 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (40396 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (29483 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (18654 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (14592 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (14156 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (13980 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (13472 دریافت)
مرور نظام مند مقالات دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران (13191 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (12659 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (12657 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (11733 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (11713 دریافت)
عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (11422 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (11387 دریافت)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (11345 دریافت)
عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی (11247 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (10886 دریافت)
مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه حاشیه‌نشینی (1375 تا 1396) (10748 دریافت)
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران (10730 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (10531 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (10515 دریافت)
رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن (10279 دریافت)
تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390 (10168 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (10166 دریافت)
رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (10128 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 27964 بازدید)
دریاره نشریه ( 25665 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 13033 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 12033 بازدید)
فراخوان مقاله ( 8880 بازدید)
نحوه ارتباط ( 8241 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 6288 بازدید)
سیاست های داوری ( 4751 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 4200 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 4102 بازدید)
اخلاق نشر ( 3710 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 3416 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 3287 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 3105 بازدید)
فارسی ( 2902 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 2749 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فارسی ( 1812 چاپ)
دریاره نشریه ( 1800 چاپ)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 1675 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1286 چاپ)
فراخوان مقاله ( 1074 چاپ)
فارسی ( 943 چاپ)
درباره نشریه ( 900 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 677 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 552 چاپ)
نحوه ارتباط ( 543 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 520 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 395 چاپ)
سیاست های داوری ( 367 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 366 چاپ)
اخلاق نشر ( 353 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 349 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb