برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (28391 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (25758 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (23049 مشاهده)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (22476 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (16348 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (14760 مشاهده)
رفتارهای پُرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران (14242 مشاهده)
سیاست اجتماعی چیست؟ (13314 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (13191 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (13047 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (12928 مشاهده)
چالش جهانی فقر شهری (12049 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (11973 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (11967 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (11839 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (11833 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (11683 مشاهده)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (11657 مشاهده)
گونه فارسی پرسش نامه حمایت اجتماعی (11570 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (11135 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (11058 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (10848 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (10818 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (10708 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (10617 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (48953 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (37268 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (23391 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (16177 دریافت)
رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن (16044 دریافت)
سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران (15647 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (15465 دریافت)
رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (14890 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (14822 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (14735 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (14224 دریافت)
مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه حاشیه‌نشینی (1375 تا 1396) (13786 دریافت)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (13766 دریافت)
تحلیل حقوقی تأمین اجتماعی ایران در پرتو اصول و الگوهای نظام تأمین اجتماعی مطلوب (13567 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (13516 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (13408 دریافت)
عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی (13207 دریافت)
عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (13086 دریافت)
تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390 (13016 دریافت)
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران (12875 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (12500 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (12430 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (12422 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (12145 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (11498 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 31035 بازدید)
دریاره نشریه ( 28289 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 14414 بازدید)
فراخوان مقاله ( 9821 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 7412 بازدید)
سیاست های داوری ( 5999 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 5267 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله ( 5098 بازدید)
اخلاق نشر ( 4550 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 4272 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 4014 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 4011 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فارسی ( 1948 چاپ)
دریاره نشریه ( 1931 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1443 چاپ)
فراخوان مقاله ( 1205 چاپ)
فارسی ( 995 چاپ)
درباره نشریه ( 912 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله ( 894 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 691 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 595 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 535 چاپ)
سیاست های داوری ( 508 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 503 چاپ)
اخلاق نشر ( 493 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 486 چاپ)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 443 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb