[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 16، شماره 61 - ( 4-1395 ) ::
جلد 16 شماره 61 صفحات 159-185 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه حکمرانی خوب با نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
محمد خسرو آبادی* ، محسن زاینده رودی، علیرضا شکیبایی
چکیده:   (1733 مشاهده)

مقدمه: روند فزآینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولتها در رسیدن به توزیع مناسب درآمد و تأمین رفاه اجتماعی و با توجه به اینکه توزیع درآمد یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم دولت است و چون غالباً توزیع درآمد از مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می‌گیرد، همین امر موجب شده است تا راه‌حلهای کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. در حالیکه پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می‌دهد و اجرای سیاستهای کوتاه مدت، بدون شناخت عوامل تأثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد. بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن‌را شناخت و با اتخاذ سیاستهای مناسب در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. این نشان می‌دهد که اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می­کنند. حتی می‌توان آن جزء بارز و مشخص یک دولت کارآمد دانست و با توجه به پیامدهای حاصله از دو الگوی دولت حداکثر و دولت حداقل می‌توان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای کاهش سطح فقر و توزیع برابر درآمدها الزامی است.

روش: پژوهش حاضر مطالعه‌ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده‌های حکمرانی از سال 1996 میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی‌‌توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده نمود. از این رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده‌های ترکیبی (پانل داده‌ها) استفاده می‌شود و همچنین تخمین داده‌های سری زمانی طی دوره 12 ساله 2010-1999 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام می‌شود.

یافته‌ها: نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی در دو گروه منتخب نشان می‌دهد که شاخصهای حکمرانی خوب رابطه منفی با ضریب جینی داشت. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن(2004)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق مدل نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانمی خوب محاسبه شده است دارای تأثیری منفی و معنادار بر ضریب جینی است. به گونه‌ای که توجه به مؤلفه‌های حکمرانی و کیفیت حکمرانی می‌تواند، توانایی اقتصاددانان در توضیح واقعیتهای تجربی در جهت کاهش نابرابری در سطح جهان افزایش و زمینه‌ساز اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقع‌بینانه‌تری مبتنی بر واقعیتهای آن جامعه و کشور باشد و با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته از لحاظ شاخصهای حکمرانی خوب در سطح بالایی هستند، کشورهای در حال گذر که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه بهبود توزیع درآمد در جامعه هستند بایستی به این شاخصها توجه جدی داشته باشند. و در جهت اجرا و پیاده‌سازی آن بکوشند. در واقع یافته‌ها دلالت بر این مسئله دارند که بهبود هریک از مؤلفه‌های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته باشند.

بحث:    هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی بر کاهش نابرابری در دو گروه از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 1996تا2010 با استفاده از روش پانل داده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بهبود شاخصهای حکمرانی یک معیار اساسی برای بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است. یافته‌های مطالعه نیز بیانگر اثر منفی و معنادار شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی هر دو گروه است. دولتها با بکارگیری الگوی حکمرانی خوب در کشورهای موفق از طریق بهبود شاخصهای حکمرانی (شاخص شفافیت و اثربخشی، شاخص ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، شاخص اثربخشی دولتی، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد) باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شوند و از این طریق به کاهش نابرابری درآمدی کمک می‌نماید. با توجه به اینکه حکمرانی خوب عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و درنهایت بهبود وضعیت اشتغال و افزایش توزیع درآمد است، باید کشورهای مورد مطالعه به‌ویژه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به این معیار مهم توجه زیادی داشته باشند و با توجه به اینکه وضعیت شاخصهای حکمرانی در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا مناسب نیست، در انتها پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت این کشورها ارائه می‌شود. عملکرد بلندمدت حکمرانی خوب در عادلانه شدن توزیع درآمد و کاهش نابرابری حائز اهمیت است. با توجه به سطح بالای نابرابریها در کشورهای درحال توسعه، به‌ویژه کشورهای جنوب غرب آسیا پیشنهاد می‌شود سیاستمداران و مدیران اقتصادی در این کشورها، جهت کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی، توجه بیشتری به شاخصهای حکمرانی خوب داشته باشند.

واژه‌های کلیدی: حکمرانی خوب، توزیع درآمد، داده‌های تابلویی، ضریب جینی
متن کامل [PDF 499 kb]   (1461 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل | موضوع مقاله: رفاه اجتماعی
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۵/۶/۲۹
فهرست منابع
1. بشيري، ع. و شقاقي شهري، و. (1390). حکمراني خوب، فساد و رشد اقتصادي (رويکردي اقتصادي به مقوله حکمراني خوب). بررسيهاي بازرگاني، مرداد و شهريور 1390، شمارة 48، 81-69.
2. برادران شرکاء، ح. و ملک الساداتي، س. (1387). حکمراني خوب، کليد توسعه آسياي جنوب غربي، مجله راهبرد، زمستان 1386 و بهار 1387، شمارة 46، 359-383.
3. تودارو، م. (1387). توسعهيافتگي در جهان سوم. ترجمه غلامعلي فرجادي، تهران: انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
4. رزمي، س. م. ج. ، شهرکي، س. و وکلايي، م. (1390). بررسي رابطه بين تجارت بينالملل و رشد اقتصادي با استفاده از شاخص حکمراني خوب. فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، تابستان 1390، شمارة 59، 137-162.
5. سامتي، م. ، رنجبر، ه. و محسني، ف. (1390). تحليل تأثير شاخصهاي حکمراني خوب بر توسعه انساني (مطالعه موردي: کشورهاي جنوب شرقي آسيا (ASEAN). فصلنامه رشد و توسعه اقتصادي، دوره 1، شمارة 4، 183-223.
6. شاهآبادي، ا. ، نيلفروشان، ن. و خالقي، م. (1392). تأثير حکمراني بر رشد بيکاري کشورهاي منتخب توسعهيافته و در حال توسعه. فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، سال 21، شمارة 65، 147-164.
7. صباغکرماني، م. و باسخا، م. (1388). نقش حکمراني خوب در بهبود کارکرد هزينههاي دولت: مطالعه موردي بخش بهداشت و آموزش کشورهاي اسلامي. مجله تحقيقات اقتصادي، بهار1388، شمارة 86، 109-130.
8. کميجاني، ا. و سلاطين، پ. (1387). تأثير حکمراني خوب بر رشد اقتصادي در گروه کشورهاي منتخب OPEC و OECD. فصلنامه مدلسازي اقتصادي، زمستان 1387، شمارة 2، 1-24.
9. کميجاني، ا. و سلاطين، پ. (1389). بررسي تاثير كيفيت حكمراني بر رشد اقتصادي در ايران و كشورهاي منتخب همسايه (ترکيه و پاکستان). فصلنامه مديريت، دوره 7، شمارة 20، 27-41.
10. ميدري، ا. و خيرخواهان، ج. (1383). حکمراني خوب بنيان توسعه. دفتر بررسيهاي اقتصادي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.
11. ميدري، ا. (1385). مقدمهاي بر نظريه حکمراني خوب. فصلنامه رفاه اجتماعي، دوره 6، شمارة 22، 261-287.
12. مهرارا، م. و اسديان، ز. (1388). تأثير حکمراني خوب بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي در کشورهاي با درآمد متوسط. مطالعات اقتصاد بينالملل. دورة 20، شمارة 35. ، 1-20.
13. نادري، م. م. (1390). حکمراني خوب، معرفي و نقد اجمالي. مجله اسلام و پژوهشهاي مديريتي، سال اول، شمارة 1، 63-93.
14. نديري، م. و محمدي، ت. (1390). بررسي تأثير ساختارهاي نهادي بر رشد اقتصادي با روش GMM دادههاي تابلويي پويا. فصلنامه مدلسازي اقتصادي، دوره 5، شمارة 3، 1-24.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

khosroabad M, Zayanderoody M, Shakibaee A. The Effect of Good Governance Indicators on Income Inequality Selected Countries Southwest Asia and the Countries of the Organization for Economic Cooperation and Development. Social Welfare. 2016; 16 (61) :159-185
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2569-fa.html

خسرو آبادی محمد، زاینده رودی محسن، شکیبایی علیرضا. رابطه حکمرانی خوب با نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه . رفاه اجتماعی . 1395; 16 (61) :159-185

URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2569-fa.htmlدوره 16، شماره 61 - ( 4-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه رفاه اجتماعی Social Welfare Quarterly
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3709