برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (27071 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (24256 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (21192 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (13054 مشاهده)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (12687 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (12097 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (11955 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (11917 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (11753 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (11077 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (10990 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (10873 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (10602 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (10557 مشاهده)
رفتارهای پُرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران (10553 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (10255 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (10055 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (9978 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (9815 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (9677 مشاهده)
گونه فارسی پرسش نامه حمایت اجتماعی (9637 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (9620 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (9583 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9568 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9529 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (35190 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (23127 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (15949 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (13784 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (13396 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (13257 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (12766 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (12129 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (11650 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (11361 دریافت)
مرور نظام مند مقالات دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران (11110 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (11030 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (10862 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (10397 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (10164 دریافت)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (10055 دریافت)
عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی (9975 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (9966 دریافت)
عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (9774 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (9525 دریافت)
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران (9485 دریافت)
تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390 (8623 دریافت)
مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه حاشیه‌نشینی (1375 تا 1396) (8434 دریافت)
ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی (8340 دریافت)
رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (8234 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 26928 بازدید)
دریاره نشریه ( 24716 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 12492 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 11966 بازدید)
فراخوان مقاله ( 8432 بازدید)
نحوه ارتباط ( 7574 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 5842 بازدید)
سیاست های داوری ( 4155 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 3725 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 3400 بازدید)
اخلاق نشر ( 3309 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 2988 بازدید)
فارسی ( 2859 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 2713 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 2712 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 2400 بازدید)
درباره نشریه ( 2336 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فارسی ( 1747 چاپ)
دریاره نشریه ( 1744 چاپ)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس ( 1649 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1229 چاپ)
فراخوان مقاله ( 1018 چاپ)
فارسی ( 935 چاپ)
درباره نشریه ( 894 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا ( 573 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 505 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 499 چاپ)
نحوه ارتباط ( 476 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 333 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 309 چاپ)
اخلاق نشر ( 306 چاپ)
سیاست های داوری ( 300 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 291 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb