برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (28099 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (25400 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (22675 مشاهده)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (20136 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (15455 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (14296 مشاهده)
رفتارهای پُرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران (13558 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (12907 مشاهده)
سیاست اجتماعی چیست؟ (12849 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (12811 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (12668 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (11748 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (11681 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (11590 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (11551 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (11406 مشاهده)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (11200 مشاهده)
گونه فارسی پرسش نامه حمایت اجتماعی (11096 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (10867 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (10803 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (10681 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (10598 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (10439 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (10432 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10360 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (47808 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (34907 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (22427 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (15746 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (15074 دریافت)
رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن (14663 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (14591 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (14358 دریافت)
سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران (13931 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (13803 دریافت)
رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (13414 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (13285 دریافت)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (13078 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (12942 دریافت)
مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه حاشیه‌نشینی (1375 تا 1396) (12901 دریافت)
عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی (12731 دریافت)
عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (12703 دریافت)
تحلیل حقوقی تأمین اجتماعی ایران در پرتو اصول و الگوهای نظام تأمین اجتماعی مطلوب (12646 دریافت)
تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390 (12299 دریافت)
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران (12260 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (12225 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (12161 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (12076 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (11649 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (11206 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 29986 بازدید)
دریاره نشریه ( 27421 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 13980 بازدید)
فراخوان مقاله ( 9604 بازدید)
نحوه ارتباط ( 9282 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 7061 بازدید)
سیاست های داوری ( 5639 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 4920 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله ( 4850 بازدید)
اخلاق نشر ( 4274 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 3974 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 3785 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فارسی ( 1897 چاپ)
دریاره نشریه ( 1881 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1384 چاپ)
فراخوان مقاله ( 1157 چاپ)
فارسی ( 972 چاپ)
درباره نشریه ( 908 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله ( 846 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 642 چاپ)
نحوه ارتباط ( 628 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 568 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 477 چاپ)
سیاست های داوری ( 455 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 447 چاپ)
اخلاق نشر ( 438 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 432 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb