فصلنامه رفاه اجتماعی- اخلاق در علوم اجتماعی
اخلاق در علوم اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/17 | 
 فصلنامه رفاه اجتماعی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، که با همکاری موسسه نگاه‌مشرق‌میانه منتشر می‌شود؛ در پژوهش‌های حوزه علوم اجتماعی متعهد به اعمال اصول اخلاقی بر مبنای دستورالعمل «تحقیقات اجتماعی - اقتصادی» است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه رفاه اجتماعی:
http://refahj.uswr.ac.ir/find-1.80.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب