فصلنامه رفاه اجتماعی- اطلاعیه فصلنامه در خصوص برقراری ارتباط
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی در خصوص بر قراری تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/18 | 

پژوهشگران گرامی 
برقراری ارتباط با فصلنامه رفاه به شرح زیر می باشد:
- مراجعه به منوی  تماس با ما و پیام گذاشتن در فرم برقراری ارتباط  که به صورت مکتوب پاسخ داده خواهد شد.

- تماس با شماره ۷۱۷۳۲۸۵۱ ۰۲۱ در روز های دوشنبه ارساعت ۱۳-۱۱

- تماس با شماره ۰۹۹۱۸۳۸۸۳۰۲  در روز های چهارشنبه از ساعت ۱۳-۱۱

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه رفاه اجتماعی:
http://refahj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.67.41.fa
برگشت به اصل مطلب