برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (23317 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (22048 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (16071 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (10857 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10407 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (10176 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (9791 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (9718 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (9615 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (8962 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (8612 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (8589 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8359 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (8357 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (8329 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8194 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (8164 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (8088 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (7996 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (7915 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (7886 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (7739 مشاهده)
مقایسه میزان و شدت آسیب‌های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار (7619 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (7615 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (7526 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (17266 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (10730 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10054 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (9493 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (9457 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9299 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (9065 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (8905 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (8902 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (8430 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (8346 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8056 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (7874 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (7704 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (6752 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (6167 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (6050 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (6039 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (5896 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (5793 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5791 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (5671 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش ‌پیشرفت و پیشرفت ‌تحصیلی دانش‌آموزان (5446 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (5421 دریافت)
رابطۀ کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر (5419 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 20758 بازدید)
دریاره نشریه ( 19499 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11519 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 9329 بازدید)
فراخوان مقاله ( 5959 بازدید)
نحوه ارتباط ( 3474 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 2990 بازدید)
فارسی ( 2573 بازدید)
درباره نشریه ( 2283 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 1319 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1199 بازدید)
سیاست های داوری ( 909 بازدید)
اخلاق نشر ( 762 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 747 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 743 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 645 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 645 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 541 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1522 چاپ)
دریاره نشریه ( 1498 چاپ)
فارسی ( 1490 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1007 چاپ)
فارسی ( 862 چاپ)
درباره نشریه ( 846 چاپ)
فراخوان مقاله ( 807 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 405 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 321 چاپ)
نحوه ارتباط ( 294 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 157 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 78 چاپ)
سیاست های داوری ( 73 چاپ)
اخلاق نشر ( 73 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb