برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (24657 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (22564 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (17922 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (11456 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10808 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (10566 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (10434 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (10049 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (9914 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (9312 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (9183 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (9121 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (9070 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (8986 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (8940 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8799 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8670 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (8649 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (8485 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (8360 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (8278 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (8085 مشاهده)
رابطه عدالت توزیعی و سلامت در ایران (8023 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (7973 مشاهده)
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (7918 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (20683 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (11212 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (10508 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10309 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (10253 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (9944 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9707 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (9699 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (9575 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (9335 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (9238 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (9071 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (8560 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (8280 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (7181 دریافت)
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (6698 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (6621 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (6607 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (6390 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (6235 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (6081 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (6055 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (5971 دریافت)
عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی شهرستان سنندج (5962 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5922 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 22372 بازدید)
دریاره نشریه ( 20834 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11670 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 10245 بازدید)
فراخوان مقاله ( 6768 بازدید)
نحوه ارتباط ( 4650 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 3817 بازدید)
فارسی ( 2668 بازدید)
درباره نشریه ( 2307 بازدید)
سیاست های داوری ( 2133 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 2098 بازدید)
اخلاق نشر ( 1504 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 1457 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 1450 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 1347 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 1334 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1304 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 1199 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فارسی ( 1561 چاپ)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1555 چاپ)
دریاره نشریه ( 1547 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 1055 چاپ)
فارسی ( 889 چاپ)
درباره نشریه ( 869 چاپ)
فراخوان مقاله ( 849 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 444 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 359 چاپ)
نحوه ارتباط ( 337 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 245 چاپ)
اخلاق نشر ( 130 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 127 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb