فصلنامه رفاه اجتماعی- اخلاق در علوم اجتماعی
اخلاق در علوم اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | 
 فصلنامه رفاه اجتماعی به صاحب امتیازی دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، که با همکاری موسسه نگاه‌مشرق‌میانه منتشر می‌شود؛ در پژوهش‌های حوزه علوم اجتماعی متعهد به اعمال اصول اخلاقی بر مبنای دستورالعمل تحقیقات اقتصادی اجتماعی است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه رفاه اجتماعی:
http://refahj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.80.34.fa
برگشت به اصل مطلب