فصلنامه رفاه اجتماعی- اخلاق نشر
اخلاق نشر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/17 | 
مجله فصلنامه رفاه اجتماعی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، که با همکاری موسسه نگاه‌مشرق‌میانه منتشر می‌شود؛ متعهد به اعمال اخلاق نشر بر اساس کدهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است.
شما می‌توانید کدهای اخلاقی را در این لینک مطالعه فرمائید.
راهنما و نمودارهای اخلاق نشر
فصلنامه رفاه اجتماعی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، متعهد به اجرا و پیروی از راهنماها و نمودارهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این نمودارها و راهنماها جهت کمک به سردبیران، داوران و نویسندگان در روند انتشار طراحی شده است. همچنین نشان‌دهنده سیاست‌های نشریه در هنگام بروز تعارض است. شما می توانید جهت مطالعه این نمودارها و توضیحات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه رفاه اجتماعی:
http://refahj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.77.31.fa
برگشت به اصل مطلب