فصلنامه رفاه اجتماعی- فرخوان مقاله
فراخوان مقاله دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوع کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/18 | 
فراخوان ویژه‌نامه:
به اطلاع اعضای محترم هیئتهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی، دانشجویان، و سایر پژوهشگران می‌رساند که در راستای کمک به مبارزه با همه‌گیری جهانی کووید-19 به‌خصوص در حوزه سلامت اجتماعی و جهت تأمین داده ها و اطلاعات ضروری برای ایران، در نظر است ویژه نامه‌ای از فصلنامه را به این مهم اختصاص دهیم تا مقالات مرتبط در کمترین مدت ممکن داوری و منتشر شود.
با توجه به وضعیت خاص همه گیری  و ضرورت سرعت عمل در مواجهه علمی با آن، در این شرایط ویژه، مقالات مروری، ارزیابی سریع، گزارش نتایج بحثهای گروهی، و هر مقاله‌ای که مستند به شواهد معتبر بخصوص در مورد ایران باشد، مورد توجه این ویژه‌نامه خواهد بود و با سرعت بیشتری داوری خواهد شد.
از نویسندگان و پژوهشگران گرامی دعوت می شود مقالات خود در این زمینه را در اسرع وقت از طریق سایت فصلنامه ارسال فرمایند.

                                                                                                                                                                                          
  سردبیر 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه رفاه اجتماعی:
http://refahj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.66.22.fa
برگشت به اصل مطلب