فصلنامه رفاه اجتماعی- اخبار نشریه
فراخوان مقاله براساس مصوب جلسه تحریریه 1401/2/24

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/18 | 

فراخوان مقاله :
با توجه به تشکیل جلسه تحریریه  فصلنامه رفاه اجتماعی در تاریخ 1401/2/24   بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم هیئتهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی، دانشجویان، و سایر پژوهشگران می‌رساند؛ عناوین محورهای آتی فصلنامه به شرح زیر می باشد:
- نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
- آینده نظاهای اجتماعی، اقتصادی دیجیتالی 
- آثار اجتماعی بحران اقتصادی و بزهکاری  
از نویسندگان و پژوهشگران گرامی دعوت می شود مقالات خود در این زمینه را در اسرع وقت از طریق سایت فصلنامه ارسال فرمایند.
 

                                                                                                                                                                       سردبیر دکتر حسن رفیعی 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه رفاه اجتماعی:
http://refahj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.42.41.fa
برگشت به اصل مطلب