راهنمای نویسندگان

از کلیه اساتید و صاحب‌نظران تقاضا می‌شود در تدوین مقالات ارسالی برای این فصلنامه به نکات زیر توجه کنند . 1) عنوان مقاله در کوتاه‌ترین و زیباترین شکل ممکن به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند. 2) مسئله مورد بررسی(طرح مسئله) در آغاز مقاله به روشنی تبیین شود. 3) چارچوب نظری توضیح داده شود. 4) روش تحقیق پس از طرح چارچوب نظری مقاله توضیح داده شود. 5) یافته‌ها تحت عنوان مستقل و مجزا و به‌طور منظم ارائه شوند. 6) بحث و نتیجه‌گیری مقاله براساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله مطرح شود. 7) منابع در داخل پرانتز پس از نقل‌قول یا مطلب استفاده شده به شکل زیر قرار داده شود . 1ـ7) برای منابع فارسی: (نام‌خانوادگی مؤلف، سال نشر اثر ). مثال: (حسینی، 1370) 2ـ7) برای منابع لاتین: ( سال نشر، نام خانوادگی مؤلف). مثال: (Manfield, 1930) 7-3)شماره صفحه تنها در صورت نقل قول مستقیم ذکر شود .مثال (حسینی ،205:1370 ) 8) معادل خارجی مفاهیم مهم به صورت پاورقی در همان صفحه آورده شود. 9) املای اسامی خارجی در داخل پرانتز جلوی املای فارسی اسم آورده شود. 9-1) در زیر نویس متن مقاله کلیه کلمات با حروف کوچک نوشته شود، مگر اسامی خاص یا مخفف ها 10) در پایان مقاله نتایج حاصل از مطالعه عنوان گردد. 11) چکیده‌ فارسی در 100 الی 1۵0 کلمه و حداکثر در 10 سطر ضمیمه مقاله شود که در آن، مقدمه، روش، یافته‌ها و بحث هر یک در دو یا سه سطر و به صورت مجزا ارائه شود. 11-1)در زیر نویس چکیده فارسی، مشخصات نویسند گان شامل: مقطع، رشته، دانشگاه محل خدمت یا تحصیل و ایمیل نویسنده مسئول تنظیم گردد 11-2) در صورتی که مقاله برگرفته از پایان نامه می باشد باید در زیر نویس چکیده فارسی ذکر شود 12) ترجمه انگلیسی عنوان مقاله و چکیده انگلیسی آن در 500 الی 600 کلمه به تفکیک طرح مسئله (Interdiction) ، روش (- Method- ) ، یافته‌ها (Finding) و نتایج (-Conclusion) ارائه شود. 12-1) در زیر نویس چکبده انگلیسی ، مشخصات نویسند گان شامل: مقطع، رشته و ایمیل نویسنده مسئول تنظیم گردد 12-2) در چکیده انگلیسی بعد از عنوان به جز حروف اضافه کلیه کلمات با حروف بزرگ شروع شود ه - در چکیده انگلیسی بعداز عنوان اسامی نویسندگان به لاتین نوشته شود. 13) برای هر مقاله حداکثر 5 کلیدواژه فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا ارائه شود. 14) در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و خارجی به‌طور جداگانه به شکل زیر ارائه گردد: -مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام. (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام کامل نشریه، شماره جلد/ سال (شماره پیاپی): صص. مثال: بابایی فرد، الف. (1389)، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 10 (37): 7 تا 56. -کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام. (سال انتشار)، عنوان کتاب، شهر محل انتشار، اسم ناشر. مثال:موسوی، م. و محمدی م. (1388)، مفاهیم و نظریه‌های رفاه اجتماعی، تهران، نشر دانژه. -فصلی از یک کتاب (در صورتی که هر فصل نویسنده جداگانه‌ای داشته باشد): نام خانوادگی، حرف اول نام. (سال انتشار)، عنوان فصل. در: نام و نام خانوادگی سرویراستار (کلمه سرویراستار)، عنوان کتاب، شهر محل انتشار، اسم ناشر: صص. مثال: مدنی س. (1381)، رفاه اجتماعی به مثابه آزادی. در: قاضی طباطبایی م (سرویراستار)، آزادی و عدالت: تلاش برای همگرایی آرمانها، تهران، نشر آزادیخواهان: صص 85 تا 124. -در صورت ارجاع به کتابِ ترجمه‌شده، بعد از عنوان کتاب، در داخل پرانتز، کلمه ترجمه و نام و نام خانوادگی مترجم به طور کامل ذکر شود. سادوک وی. اِ. و سادوک بی. آی. (1385). خلاصه روانپزشکی: علوم بالینی/ رفتاری (ترجمه فرزین رضاعی)، تهران، انتشارات ارجمند. -منابع فارسی عین منابع غیرفارسی فهرست می‌شوند، با این تفاوت که به جای حرف اول نام نویسنده، همه نام به طور کامل قید می‌شود. -در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت نکات پیش‌گفته، نشانی اینترنتی منبع و تاریخ اتصال به اینترنت نیز قید شود. مثال: Stark, B (2000), Women and Globalization, available at: www.emory.edu (25April 2002). 15-راهنمای تنظیم مقالات تحقیقی (original article): منظور مقاله‌ای است که محصول تحقیق اولیه بر داده‌هاست، اعم از اینکه آن تحقیق، کیفی باشد یا کمّی، و نیز اعم از اینکه داده‌های جدیدی در فرایند تحقیق گرد آمده باشند، یا داده‌های موجود، به قصد آزمون فرضیه‌ای جدید تحلیل ثانویه شده باشند. مقالات تحقیقی از بخشهای مقدمه، روش، یافته‌ها، و بحث تشکیل می‌شوند. 16-راهنمای تنظیم مقالات مروری (overview/ review article): منظور مقاله‌ای است که محصول تعمق و نقد نویسنده بر تحقیقهای قبلی، اعم از حیث روش یا نتایج است. مسئله پیش روی مقالات مروری معمولاً کلان است. در مقالات مروری غالباً نه نحوه جستجوی منابع و دلایل ردّ و قبول آنها گزارش می‌شود و نه ارزیابی منابع الزاماً طبق قاعده از پیش تعیین‌شده واحدی انجام می‌شود. جمع‌بندیِ مقالات نیز غالباً تلخیص روایتیِ (narrative) آنهاست. مطابق مقررات وزارتخانه متبوع، فصلنامه ناگزیر است در هر شماره حداکثر یک مقاله مروری، ترجیحاً در زمینه موضوع ویژه آن شماره منتشر کند. مقالات مروری از بخشهای مقدمه، مرور انتقادی منابع (با عناوین اصلی و فرعی)، و بحث تشکیل می‌شوند. 17- راهنمای تنظیم مقالات مروری نظامدار (systematic review article): مرور نظامدار نیز مثل مرور روایتی (narrative) بر مطالعات قبلی انجام می‌شود، با این تفاوت که چون نظامدار یعنی معیارمند (استاندارد) و عینی است و از همین رو روش آن ملموس و قابل تکرار است، مثل تحقیقهای اولیه، روش و یافته نیز دارد. مسئله پیش روی مرورهای نظامدار مسئله‌ای است کاملاً دقیق و اختصاصی که پیشتر تحقیقهای زیادی بر آن شده و پاسخهای متفاوتی به آن داده شده است. قصد محقق آن است که همه آن شواهد را بدون سوگیری، جمع‌آوری، نقد، و سرانجام جمع‌بندی کند. مقالات حاصل از مرور نظامدار نیز مثل مقالات تحقیقی از بخشهای مقدمه، روش، یافته‌ها، و بحث تشکیل می‌شوند. 18) برای سهولت داوری و ارزیابی، مقاله حتی‌الامکان در کاغذ A4 یک خط در میان و یک رویه تایپ گردد . 19) حجم مقاله تایپ‌شده از 15 صفحه A4 و هر صفحه 240 کلمه تجاوز نکند. در هر مقاله می‌توان حداکثر 5 تصویر شامل جدول و نمودار ارائه کرد. 20) مقالات ارسال‌شده بازگردانده نمی‌شود. 21) ذکر نام و نام‌خانوادگی، درجه تحصیلی، رشته تحصیلی (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، سمت، محل کار و نشانی الکترونیکی مؤلف الزامی است . 22) روش داوری مقالات به قرار زیر است: 23) در صورتی که مقاله نکات مندرج در این راهنما را رعایت کرده باشد مقاله (با حذف نام و مشخصات نویسنده) برای دو نفر از داوران ارسال می‌شود. 24) در صورتی که دو داور نظر واحدی مبنی بر تأیید، رد یا اصلاح مقاله داشته باشند، همان نظر ملاک پذیرش یا عدم پذیرش مقاله خواهد بود. اما در صورتی که نظر دو داور متفاوت باشد، مقاله برای اظهارنظر داور سوم ارسال خواهد شد. نظر داور سوم ملاک تصمیم‌گیری درباره مقاله خواهد بود.
دفعات مشاهده: 963 بار   |   دفعات چاپ: 388 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 17 بار   |   0 نظرCAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb